Criterii de jurizare

Elev implicat în comunitate

 • Implicarea în comunitatea școlară (apărarea drepturilor elevilor) – Punctaj maxim: 30
 • Abilitatea de a-și face vocea auzită în relația cu ceilalți actori – Punctaj maxim: 15
 • Atitudine și spirit civic – Punctaj maxim: 15
 • Activități extrașcolare – Punctaj maxim: 15
 • Caracterul inovator al aplicației – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației – Punctaj maxim: 10

Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic​

 • Implicarea în comunitatea școlară (apărarea drepturilor elevilor) – Punctaj maxim: 30
 • Abilitatea de a-și face vocea auzită în relația cu ceilalți actori – Punctaj maxim: 15
 • Atitudine și spirit civic – Punctaj maxim: 15
 • Activități extrașcolare – Punctaj maxim: 15
 • Caracterul inovator al aplicației – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației – Punctaj maxim: 10

Profesor de 10

 • Metodele de predare utilizate (caracterul inovator)  – Punctaj maxim: 30
 • Engagementul cu elevii & abilitatea de a împuternici elevii – Punctaj maxim: 15
 • Atitudine și spirit civic – Punctaj maxim: 15
 • Implicarea în activități extrașcolare – Punctaj maxim: 15
 • Caracterul inovator al aplicației – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației – Punctaj maxim: 10

Inițiative pentru garantarea accesului la educație

 • Justificarea necesității de realizare a proiectului  – Punctaj maxim: 10
 • Scopul și obiectivele proiectului  – Punctaj maxim: 15
 • Implicarea și diversitatea beneficiarilor proiectului  – Punctaj maxim: 15
  Vizibilitatea proiectului  – Punctaj maxim: 10
 • Sustenabilitatea proiectului  – Punctaj maxim: 10
 • Impactul proiectului la nivelul comunității școlare  – Punctaj maxim: 15
 • Caracterul inovator al aplicației  – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației  – Punctaj maxim: 10

Cel mai incluziv mediu școlar

 • Relația dintre membrii comunității școlare (elevi-părinți-profesori) – Punctaj maxim: 30
 • Accesibilitatea mediului școlar pentru elevii cu dizabilități – Punctaj maxim: 15
 • Accesibilitatea mediului școlar pentru elevii de diferite etnii – Punctaj maxim: 15
 • Serviciile de sprijin conexe și calitatea acestora (cămine, cantine, biblioteci) – Punctaj maxim: 15
 • Calitatea activităților extrașcolare derulate sub egida școlii – Punctaj maxim: 10
 • Caracterul inovator al aplicației – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației – Punctaj maxim: 10

Părintele - agent al schimbării

 • Implicarea în comunitatea școlară și motivația implicării  – Punctaj maxim: 20
 • Abilitatea de a-și face vocea auzită în relația cu ceilalți actori  – Punctaj maxim: 15
 • Atitudine și spirit civic  – Punctaj maxim: 15
 • Inițiativele pentru care părintele a luptat  – Punctaj maxim: 15
 • Rezultatele inițiativelor  – Punctaj maxim: 10
 • Caracterul inovator al aplicației  – Punctaj maxim: 15
 • Coerența aplicației  – Punctaj maxim: 10