Regulament

Introducere

Prezentul regulament stabilește modalitatea de desfășurare a competițiilor din cadrul Galei Elevului Reprezentant: Set a new goal – education for all, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înregistrarea aplicațiilor. Acest regulament are ca model regulamentul Galei Proiectelor de și pentru Tineret (GPT), organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).

Gala Elevului Reprezentant: Set a new goal – education for all este organizată de Consiliul Național al Elevilor, structura de reprezentare a elevilor la nivel național și va avea loc în data de 18 iulie 2020 în regim online, din cauza contextului epidemiologic.

Aplicanți eligibili

În cadrul acestei competiții, aflată la a treia ediție în anul 2020, pot depune aplicații:

 • pentru categoria Elev implicat în comunitate, mediul urban, se pot înscrie elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul urban, nefiind considerați eligibili membri ai Biroului executiv al Consiliului Național/Județean al Elevilor;
 • pentru categoria Elev implicat în comunitate, mediul rural, se pot înscrie elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul rural, nefiind considerați eligibili membri ai Biroului executiv al Consiliului Național/Județean al Elevilor;
 • pentru categoria Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic, mediul urban, se pot înscrie elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul urban, nefiind considerați eligibili membri ai Biroului executiv al Consiliului Național/Județean al Elevilor;
 • pentru categoria Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic, mediul rural, se pot înscrie elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul urban, nefiind considerați eligibili membri ai Biroului executiv al Consiliului Național/Județean al Elevilor;
 • pentru categoria Profesor de 10 – promotor al educației incluzive de calitate, mediul urban se pot înscrie cadre didactice care predau într-o unitate de învățământ preuniversitar din mediul urban;
 • pentru categoria Profesor de 10 – promotor al educației incluzive de calitate, mediul rural se pot înscrie cadre didactice care predau într-o unitate de învățământ preuniversitar din mediul rural;
 • pentru categoria Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul urban, pot fi înscrise inițiative/proiecte/programe ai căror beneficiari direcți sunt elevii din mediul urban;
 • pentru categoria Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul rural, pot fi înscrise inițiative/proiecte/programe ai căror beneficiari direcți sunt elevii din mediul rural;
 • pentru categoria Cel mai incluziv mediu școlar, mediul urban, se pot înscrie unități de învățământ preuniversitar din mediul urban;
 • pentru categoria Cel mai incluziv mediu școlar, mediul rural, se pot înscrie unități de învățământ preuniversitar din mediul rural;
 • pentru categoria Părintele – agent al schimbării, mediul urban, se pot înscrie părinți ai unor elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul urban nefiind considerați eligibili părinți ai persoanelor din comisia de organizare a proiectului;
 • pentru categoria Părintele – agent al schimbării, mediul rural, se pot înscrie părinți ai unor elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul rural nefiind considerați eligibili părinți ai persoanelor din comisia de organizare a proiectului.

Calendar de desfășurare

 1. perioada de nominalizare: 21 martie – 31 mai;
 2. prima selecție de către comisia de organizare a proiectului: 1 – 3 iunie;
 3. jurizare: 4 iunie – 20 iunie;
 4. publicare listă scurtă cu semifinaliștii: 24 iunie;
 5. ceremonia de premiere: 18 iulie.

Categoriile de concurs pentru care se pot depune aplicații

 • Elev implicat în comunitate, mediul urban;
 • Elev implicat în comunitate, mediul rural;
 • Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic, mediul urban;
 • Elev implicat în comunitate din învățământul profesional și tehnic, mediul rural;
 • Profesor de 10 – promotor al educației incluzive de calitate, mediul urban;
 • Profesor de 10 – promotor al educației incluzive de calitate, mediul rural;
 • Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul urban;
 • Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul rural;
 • Cel mai incluziv mediu școlar, mediul urban;
 • Cel mai incluziv mediu școlar, mediul rural;
 • Părintele – agent al schimbării, mediul urban;
 • Părintele – agent al schimbării, mediul rural.

Depunerea candidaturilor

Fiecare candidatură va fi depusă prin completarea unui formular de candidatură de pe platforma https://gala.consiliulelevilor.ro până cel târziu la data de 31 mai 2020, ora 23:59.

Pentru a fi eligibil, un formular depus trebuie să fie completat integral.

Pentru categoria Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul urban și Inițiative pentru garantarea accesului la educație, mediul rural pot fi înscrise inițiative/proiecte/demersuri care s-au desfășurat în perioada ianuarie 2019 – mai 2020.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față și în anexe. Juriul va fi format din reprezentanți cu experiență din partea structurilor societății civile. Un membru al juriului nu poate evalua o categorie unde organizația din care provine a depus aplicații. 

Componența juriului poate fi consultată pe pagina proiectului.

Criterii de jurizare și procesul de jurizare

Premiile vor fi acordate pe baza a diferitelor criterii de jurizare (Pagina – criterii de jurizare), specifice fiecărei categorii. Fiecare aplicație va fi punctată de către fiecare membru al juriului pentru respectiva categorie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. 

Lista scurtă cu cei 10 semifinaliști (5 entități din mediul urban, 5 entități din mediul rural) pentru fiecare categorie va fi publicată pe 24 iunie 2020. Dintre aceștia, vor fi premiați 4 finaliști (2 din mediul urban, 2 din mediul rural) pentru fiecare categorie, cei 6 semifinaliști urmând a primi o diplomă de participare. Finaliștii vor fi anunțați doar în cadrul ceremoniei de premiere, în 18 iulie 2020, în urma deciziei juriului.

Contact și informații suplimentare

Pentru detalii suplimentare, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și ne puteți contacta la adresa contact@consiliulelevilor.ro sau la numărul de telefon 0736 346 013 – Tudor Alexandru Panait, vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor și coordonator al proiectului.