Regulament

Introducere

Prezentul regulament stabilește modalitatea de desfășurare a competițiilor din cadrul Galei Elevului Reprezentant – ediția a IV-a, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înregistrarea aplicațiilor. Acest regulament are ca model regulamentul Galei Proiectelor de și pentru Tineret (GPT), organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).

Gala Elevului Reprezentant: Reset Edu – un nou capitol pentru educație!  este organizată de Consiliul Național al Elevilor, structura de reprezentare a elevilor la nivel național și va avea loc în data de 15 mai 2021, în municipiul București.

Aplicanți eligibili

În cadrul acestei competiții, aflată la a patra ediție în anul 2021, pot depune aplicații:

  • pentru categoria Elev implicat în comunitate, se pot înscrie elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar, nefiind considerați eligibili membri ai Biroului executiv al Consiliului Național/Județean al Elevilor;
  • pentru categoria Profesor de 10 – promotor al educației incluzive de calitate, se pot înscrie cadre didactice care predau într-o unitate de învățământ preuniversitar din România;
  • pentru categoria Comunități școlare reziliente, se pot înscrie unități de învățământ preuniversitar din România;
  • pentru categoria Părintele – agent al schimbării, se pot înscrie părinți ai unor elevi înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar din mediul România, nefiind considerați eligibili părinți ai persoanelor din comisia de organizare a proiectului;

Calendar de desfășurare

12 martie – 15 aprilie, ora 23:59 – Depunerea nominalizărilor pentru toate secțiunile disponibile online;

16 aprilie – 01 mai, ora 23:59 – Jurizarea nominalizărilor depuse;

10 mai – Publicarea listei cu semifinaliști

15 mai, ora 16:00 – Premierea celor nominalizați la Gala Elevului Reprezentant

Categoriile de concurs pentru care se pot depune aplicații

  • Elev imiplcat în comunitate
  • Profesor de 10
  • Părinte – agent al schimbării
  • Comunități școlare reziliente

Depunerea candidaturilor

Fiecare candidatură va fi depusă prin completarea unui formular de candidatură de pe platforma https://gala.consiliulelevilor.ro până cel târziu la data de 15 aprilie 2021, ora 23:59.

Pentru a fi eligibil, un formular depus trebuie să fie completat integral.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față și în anexe. Juriul va fi format din reprezentanți cu experiență din partea structurilor societății civile. Un membru al juriului nu poate evalua o categorie unde organizația din care provine a depus aplicații. 

Componența juriului poate fi consultată pe pagina proiectului.

Criterii de jurizare și procesul de jurizare

Premiile vor fi acordate pe baza a diferitelor criterii de jurizare (Pagina – criterii de jurizare), specifice fiecărei categorii. Fiecare aplicație va fi punctată de către fiecare membru al juriului pentru respectiva categorie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. 

Contact și informații suplimentare

Pentru detalii suplimentare, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și ne puteți contacta la adresa karina@consiliulelevilor.ro sau la numărul de telefon 0725 535 221 – Karina Caramihai, secretar executiv (relații externe) Consiliului Național al Elevilor